DatabeskyttelseDatabeskyttelseserklæring
§ 1 Information om indsamling af personlige data
(1) Efterfølgende informerer vi om indsamlingen af personlige data ved brug af vores hjemmeside. Personlige data er alle data, der vedrører dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.
(2) Ansvarlig iht. art. 4 stk. 7 i EU-databeskyttelsesgrundforordning (GDPR) er Regnbue-Kommunalt Netværk ApS, c/o DEinternational Denmark ApS, Kongens Nytorv 26, 3 1050 København K, mail@rkn-regional.dk (se vores kolofon). Vores databeskyttelsesrepræsentant kan kontaktes på h.fauth@faktor-sicherheit.de eller på vores postadresse med tilføjelsen "Databeskyttelsesrepræsentanten".
(3) Når du kontakter os pr. e-mail eller via en kontaktformular gemmes de af dig oplyste data (din e-mailadresse, i givet fald dit navn og dit telefonnummer) for at kunne besvare dine spørgsmål. De i denne forbindelse opstående data sletter vi, når en lagring ikke mere er nødvendig, eller begrænser behandlingen, hvis der eksisterer lovbestemte opbevaringspligter.
(4) Hvis vi ved enkelte af vores tilbuds funktioner bruger af os bestilte tjenesteudbydere eller ønsker at bruge dine data til reklameformål, vil vi nedenstående informere dig detaljeret om de pågældende processer. Derved oplyser vi også de fastlagte kriterier for lagringstiden.

§ 2 Dine rettigheder
(1) Du har over for os følgende rettigheder med hensyn til de personlige data:
- ret til oplysning,
- ret til berigtigelse eller sletning,
- ret til begrænsning af behandlingen,
- ret til indsigelse mod behandlingen,
- ret til dataoverdragelse.
(2) Du har desuden ret til at klage hos en databeskyttelses-tilsynsmyndighed over vores behandling af dine personlige data.


§ 3 Indsamling af personlige data ved brug af vores hjemmeside
(1) Ved en ren informativ brug af hjemmesiden, altså hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører informationer, indsamler vi kun de personlige data, som din browser sender til vores server. Hvis du vil se på vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for os for at kunne vise dig vores hjemmeside og for at kunne sikre stabiliteten og sikkerheden (retsgrundlag er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR):
- IP-adresse
- dato og klokkeslæt for forespørgslen
- tidszoneforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
- anmodningens indhold (konkrete side)
- adgangsstatus/HTTP-statuskode
- pågældende overførte datamængde
- hjemmesiden, hvorfra anmodningen kommer
- browser
- driftssystem og dets overflade
- sprog og browsersoftware-version.
(2) Foruden de før nævnte data bliver der ved din brug af vores hjemmeside gemt cookies på din computer. Ved cookies drejer det sig om små tekstfiler, som gemmes på din harddisk af din anvendte browser og som overføre bestemte informationer til det organ som placerer cookien (her os). Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre vira på din computer. De bruges til at gøre internettilbuddet mere brugervenligt og effektivt.
(3) Brug af cookies:
a) Denne hjemmeside bruger følgende typer cookies, hvis omfang og funktionsmåde efterfølgende forklares:
- transiente cookies (dertil b)
- persistente cookies (dertil c).
b) Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Dertil hører i særdeleshed session-cookies. Disse gemmer en såkaldt session-id, med hvilke forskellige anmodninger fra din browser kan tilordnes den fælles session. Derved kan din computer genkendes, næste gang du besøger vores hjemmeside. Session-cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.
c) Persistente cookies slettes automatisk efter en forudbestemt tid, der kan være forskellig afhængig af cookien. Du kan til enhver tid slette disse cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.
d) Du kan konfigurere dine browser-indstillinger tilsvarende dine ønsker og f.eks. afvise en accept af third-party-cookies eller af alle cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du så eventuelt ikke mere kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside.